Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":

Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj

O słowniku

Wiktoria jest prototypem słownika onomazjologicznego, ponieważ porządek onomazjologiczny wyznacza jego makrostrukturę. Zalety słowników o hierarchicznym uporządkowaniu słownictwa są nie do przecenienia. Oddają one mniej lub bardziej dokładny obraz świata, wzbogacają i porządkują wiedzę osób z nich korzystających, uczą kojarzenia ze sobą wyrazów powiązanych znaczeniowo, pomagają w precyzyjniejszym doborze słownictwa.
Na poziomie mikrostruktury Wiktoria ma być słownikiem ogólnym, uniwersalnym, w którym użytkownik znajdzie wszelkie informacje na temat interesującego go leksemu.
Ma zawierać bogatą informację semantyczną (od umiejscowienia konkretnego leksemu w strukturze hierarchicznej, poprzez relacje semantyczne z innymi wyrazami, na tradycyjnej definicji kończąc). Pełną informację gramatyczną zarówno fleksyjną, jak i składniową.
Zaawansowane opcje wyszukiwarki mają w przyszłości pozwolić użytkownikowi na filtrowanie grup leksemów mających wspólny zestaw cech fleksyjnych, składniowych, słowotwórczych, semantycznych. Umożliwi to redaktorom sprawdzanie spójności słownika, językoznawcom na dobranie materiału leksykograficznego do dalszych badań, uczniom, studentom i osobom zainteresowanym polszczyzną zauważanie regularności w języku.

Marzeniem naszym jest dostosowanie programu – w chwili, gdy słownik będzie zawierał pełniejszy materiał (obecnie w bazie znajduje się około dwóch tysięcy rzeczowników) – do potrzeb ludzi niewidomych.

Zespół Wiktorii

Placeholder
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
kierownik grantu, w ramach którego powstała Wiktoria
- Profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej
- Profesor Instytutu Języka Polskiego PAN
Placeholder
dr Anna Andrzejczuk
wykonawca grantu, w ramach którego powstała Wiktoria, pomysłodawca Wiktorii i redaktorka
- Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Polonistyki
- Absolwentka Instytutu Języka Polskiego PAN
- Lingwistka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
anna.andrzejczuk@gmail.com
Placeholder
Wojciech Żółtak
programista
- Student Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
wojciech.zoltak@gmail.com
Placeholder
mgr Wojciech Halicki-Pliszko
grafik
- Absolwent Politechniki Koszalińskiej
Kierunek: wzornictwo przemysłowe
Placeholder
mgr Anna Arendt
redaktor pomocniczy
- Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Polonistyki
- Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Studia podyplomowe
- Redaktor techniczny Prac Instytutu Elektrotechniki
Placeholder
mgr Agnieszka Łodzińska
redaktor pomocniczy
- Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Polonistyki
- Redaktorka i korektorka współpracująca z wieloma wydawnictwami m.in. z Wydawnictwem Naukowym PWN, Langenscheidt, Larousse
Placeholder
mgr Paulina Rosalska
redaktor pomocniczy
- Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Zakład Teorii Języka

Projekty wykorzystane w Wiktorii

Paradygmaty fleksyjne ze Słownika gramatycznego języka polskiego, którego autorami są:

Placeholder
prof. dr hab. Zygmunt Saloni
językoznawca
- Członek Komitetu Językoznawstwa PAN
- Prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Placeholder
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
językoznawca
- Profesor Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej
- Profesor Instytutu Języka Polskiego PAN
Placeholder
dr Marcin Woliński
informatyk
- Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
- Pracuje w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
Placeholder
dr Robert Wołosz
językoznawca
- Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie
- Doktorat obronił na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Polonistyki
- Pracuje na Uniwersytecie w Peczu, na Węgrzech
Definicje z internetowego Słownika języka polskiego pisane przez użytkowników Internetu.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt promotorski:
"Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników, a ich charakterystyka gramatyczna".